Perintö EspanjastaMuutama lause perintökaaresta Espanjassa Suomalaisen näkökulmasta.
Sivu ei ole ohje kuinka toimia sivu ainostaan valottaa asioiden taustaa jotta voit tehdä omat ratkaisusi henkilökohtaisten tarpeittesi mukaisesti.
Sivu on tehty ajatellen Suomalaista eläkeläistä joka on viettänyt eläkepäiviään Espanjan auringossa
Hautausasioissa ottakaa yhteys Suomen suurlähetystöön Madridissa.Sieltä saatte " Ensiavun kuinka toimia ".
Osoitetiedot.
Embajada de Finlandia 
Puh. +34-91 319 6172, S-posti sanomat.mad@formin.fi

PERINTÖKAARI MUUTTUI EUROOPAN UNIONISSA VUONNA 2015.

 
Virallisten asiakirjojen hyväksyminen ja täytäntöönpano
EU-maassa laaditulla virallisella asiakirjalla on toisessa EU-maassa sama todistusvoima kuin sillä on siinä maassa, jossa se on laadittu, tai siihen mahdollisimman rinnastettavissa oleva vaikutus edellyttäen, että se ei ole selvästi vastoin asianomaisen EU-maan oikeusjärjestyksen perusteita.
EU-maassa laadittu ja siellä täytäntöönpanokelpoinen virallinen asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen toisessa EU-maassa, kun paikallinen tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen on jonkun asianosaisen hakemuksesta todennut sen siellä täytäntöönpanokelpoiseksi.

TESTAMENTTI. Uuden lain mukaan noudatetaan sen maan perintökaarta jossa vainaja vakituisesti  (virallisesti ) asui.
Kyseisen lainkohdan voit ohittaa tekemällä testamentin jossa mainitaan minkä maan lakien mukaan haluat perintösi toimitettavan.Testamentti on vahvistettava julkisella notaarilla.
Uuden asetuksen voimaan astumisen yhteydessä otetaan käyttöön eurooppalainen perintätodistus. 

Eurooppalainen perintötodistus

  • Eurooppalainen perintötodistus 180 €
  • Muulle kuin hakijalle annettava jäljennös eurooppalaisesta perintötodistuksesta 30 €
  • Eurooppalaisen perintötodistuksen jäljennöksen voimassaoloajan pidentäminen 30 €
    Suomessa eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Linkki = Uudenmaan maistraatti.  
HUOM.Testamentin määräyksillä vaikutetaan ainoastaan perijöiden asemaan.Testamentillä ei voida vaikuttaa maiden verotusoikeuteen tai järjestykseen.

Jos tai kun Suomalainen kuolee Espanjassa jättäen jälkeensä perittävää kiinteää omaisuutta kuten kiinteistön joita ovat myös rivitalot,kerrostalot sekä autotallit Espanjassa.

Mikä tai kuka on toimivaltainen viranomainen ? ( ESPANJASSA )
Riitatapauksissa tuomioistuin on toimivaltainen viranomainen.
Tarkoittaa tilannetta jossa perilliset eivät keskenään kykene sopimaan perinnön jakoperusteista jolloin asia siirtyy tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Muissa tapauksissa toimivaltaista viranomaista ei ole. Edellinen lause tarkoittaa että perillisen tai perillisten.on itse käynnistettävä perintäprosessi mikään viranomainen ei sitä automaattisesti tee. Eli perintöä ei tule kukaan tarjoamaan sinulle automaattisesti.
Espanjan lain mukaan sinulla on 30 vuotta aikaa hyväksyä tai hylätä perintö.
Perinnön aikaraja antaa perillisille melko vapaat kädet verosuunnittelulle.
Jos testamenttia ei ole ovat lapset,lapsenlapset,vanhemmat tai leski oikeutettuja pyytämään notaaria hankkimaan perillisilmoituksen. ( ovat siis Espanjan lain mukaisesti perillisiä )
Ylläoleva on myös perimysjärjestys.

Avoliitossa olevasta puolisosta ei voi tulla perillistä ellei testamentissa niin määrätä.
Perillisilmoitus ( pyyntö) tehdään toimivaltaisen notaarin luona.
Toimivaltainen viranomainen on notaari jonka toimialueeseen vainajan viimeisin osoite Espanjassa kuuluu.
Tarkoittaa. Jos vainajan viimeinen osoite on ollut Torrevieja on toimivaltainen notaari Torreviejalainen notaari.Listan saat google haulla  " Notaria Torrevieja ".
Samoin tarvitset notaaria perinnön siirtämiseen virallisella asiakirjalla.
Tarkoittaa että ainoastaa virallisen notaarin tekemällä asiakirjalla voit siirtää omaisuuden nimiisi tai perikunnan nimiin siihen asti omistajana näkyy vainaja.
Samalla asiakirjalla hoidat kaiken perintöön liittyvän byrokratian Espanjassa.
Jotta notaari vahvistaa perintöasian on kaikkien perillisten oltava yksimielisiä perinnönjaosta ja oltava henkilökohtaisesti tai notaarin vahvistamalla valtakirjalla läsnä.


Testamentti.
Suomessa tehty testamentti tunnustetaan muodollisesti päteväksi mikäli se on sen maan lakien mukainen jossa testamentti otetaan vastaan.
Tarkoittaa että jos vainaja on asunut Espanjassa mutta tehnyt testamentin Suomessa Suomen lakien mukaisesti ja perilliset asuvat Suomessa on testamentti pätevä Espanjassa.
Testamentti on käännettävä Espanjaksi ja vahvistettava Suomessa julkisella notaarilla.

Miten tullaan perilliseksi. Kuinka perintö realisoituu.
Perintö lankeaa perilliselle tai testamentinsaajalle ilman erillistä menettelyä jos perillinen vain hyväksyy perinnön eikä luovu siitä.
Laissa on määritelty määräika ainoastaan perinnöstä luopumiselle.Määraajan jälkeen perintö katsotaan hyväksytyksi.
Määräaika on yleensä 30 vuotta.ja se katsotaan alkaneeksi vainajan kuolinhetkestä.
Jos perijä haluaa luopua perinnöstä tai haluaa perinnön ilman mahdollisia velkavastuita on hänen annettava ilmoitus notaarille, näin voit rajata mahdollista velkavastuuta jäämisomaisuuden ( perittävän omaisuuden ) arvoon,tällöin kukin perillinen vastaa pesän veloista suhteessa perimäänsä arvoon.
Perinnön arvioiminen on erikoisen tärkeää aina laskusuhdanteessa.Varsinkin nykyinen €uron myllerrys voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä perillisille. On tapauksia joissa perinnön velat ja vastuut ovat huomattavasti suuremmat kuin itse perittävä omaisuus, jolloin vastaannottaessasi perinnön saat vastuullesi myös pesän velat. Perintöä vastaanottaessa ei kannata hötkyillä. Laki perinnöstä antaa perillisille aikaa tutustua tilanteeseen rauhassa. Espanjan pankit odottavat yleensä viisi vuotta ennen kuin ottavat haltuunsa panttina olevan huoneiston. Joskus on myös ihan viisasta jättää perintö ottamati.Tälläisessa tapauksessa perijä on valtio,tai todellisuudessa pankki vie perinnön osana velkojen kuittausta.

Paljonko maksan perintöveroa ?
Perintövero lasketaan joko yleisen perintö ja lahjaverolain mukaan tai kyseisen itsehallintoalueen lain mukaan.
Maksanko perinnöstä veroa Suomeen ?
Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen mukaan maksat perintöveron ainoastaan Espanjaan.
............................................................................................................................................................

Miten toimia ennen kuin juridinen puoli perinnöstä on hoidettu ja olet virallisesti saanut omaisuuden nimiisi.
Kaikissa tapauksissa suosittelen että joku perikunnasta henkilökohtaisesti matkustaa Espanjaan paikanpäälle tutustumaan olosuhteisiin.
Jos haluatte että voitte asua perintöasunnossanne ilman viiveitä,on teidän huolehdittava heti joistakin asioista.
Vaikka ette voi käyttää vainajan pankkitiliä on huolehdittava että tilillä on aina rahaa.
Kuinka tarkistaa pankkitilin saldo ? " tiliotteet pankkikortit,nettipankki,yms.
Saldo on tärkeä koska kaikki sopimukset on tehty niinsanotun suoralaskutusmenetelmän kautta.
Sopimuskumppanit kuten,sähkölaitos,vesilaitos,puhelinyhtiö,taloyhtiö.laskuttavat tililtä suoralaskutuksena.
Mikäli tilillä ei ole saldoa riittävasti katkeaa veden ja muiden palveluiden saanti ilman ennakkovaroitusta.
Sähkölasku sekä puhelin/nettilasku peritään kuukausittain, vesilasku joka toinen kuukausi.
Etsikää vanhat laskut esille joista saatte hyvän kuvan tarvittavasta tilanteesta.
Laskutusosoitteita ei kannata siirtää ennen kuin perinnön juridinen puoli on hoidettu.
Kun suoralaskutuksen toiminta on varmistettu Espanjassa ei mikään kaadu päälle ja voitte rauhassa pohtia kotona jatkosta.

Työsarka Suomessa.
Asian hoito Suomessa alkaa julkisen notaarin toimistosta mistä saatte lisätieoa ja opastusta kuinka teidän on asiassa edettävä.
Alla linki notaari
http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/julkinen

Perikunta valitsee keskuudestaan asianhoitajan joka voi perikunnan ohjeistuksen ja valtakirjan turvin hoitaa asioita Espanjassa. Katso Apostille todistus./ Julkinen notaari
Kaikki asiakirjat ja virkatodistukset on käännätettävä Espanjaksi ja notaarilla vahvistettava niiden aitous.
Espanjassa Julkinen notaari käsittelee asiakirjoja Espanjaksi ja edellyttää että paikalla on Espanjankielentaitoinen henkilö.
Mikäli kaikki asiapaperisi ovat kunnossa notaari laatii paikanpäällä asiakirjan jolla omaisuuden omistuoikeus ja hallinta siirtyy.Notaarilta saat myös neuvoja prosessista.
Helpoin ja varmin tapa suoriutua prosessista on ottaa yhteys Torreviejassa suoraan alan ammattilaiseen joka voi valtakirjojen turvin hoitaa kaiken tarpeellisen.

Auton osalta ei heti tarvitse tehdä muuta kuin tarkistaa että vakuutus on maksettu ja auto katsastettu.On syytä kuitenkin varmistaa vakuutuksen kattavuus.
Myös auton vakuutusmaksut ja vuosiverot veloitetaan tililtä yleensä suoralaskutuksena.
( Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa vanhoista tiliotteista tai kuiteista )
Ajan kanssa kun perintöasiat on järjestyksessä, on hoidettava autovakuuttajalle uudet omistajan ja kuljettajan tiedot.
Jos viet auton suomeen katso muualta blogista.