Verotus Espanja
SUOMEN JA ESPANJAN VÄLINEN UUSI VEROSOPIMUS VOIMAAN VUODEN 2019 ALUSTA.
...........................................................................................................................................................
Päivitetty 02,10,2018

Espanjan suomalaisten uudet vero-ohjeet v 2019 
Alla suomen verosivuston ohje.

"Esimerkki 1: Saat yksityissektorin eläkettä Suomesta. Verohallinto on huomioinut verokortillasi, että tästä eläkkeestä et maksa veroja Suomeen vuonna 2019. Verohallinto on laskenut sinulle vain sairaanhoitomaksun kattavan verokortin.
Esimerkki 2: Saat Suomesta eläkettä, joka perustuu yrittäjäeläkkeeseen. Tällaisesta eläkkeestä maksat veroja Suomeen heti vuodesta 2019 alkaen, koska siihen ei sovellu verosopimuksen mukainen 3 vuoden siirtymäaika. Verohallinto on pyrkinyt huomioimaan verokortillasi, että tästä eläkkeestä sinun tulisi maksaa veroa Suomeen.
Esimerkki 3: Espanjassa ei yleensä makseta veroa työkyvyttömyyseläkkeestä. Tällöin eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen heti vuoden 2019 alusta. Verohallinto on pyrkinyt huomioimaan verokortillasi, että työkyvyttömyyseläkkeet verotetaan Suomessa".
Tarkista joulu-tammikuussa saamaltasi ennakkoperinnän päätökseltä, että tiedot ovat oikein. Ota yhteyttä Verohallintoon, jos tiedoissa on korjattavaa, jotta voimme tehdä sinulle uuden verokortin.

...........................................................................................................................................................


Espanjassa myös sairaseläläiset maksavat veronsa Espanjalle 
Suomen verottajalta on mennyt puurot ja vellit sekaisin tai siis kansalaisuudet.
Espanjan sairaseläkeläiset ( Espanjan kansalaiset ) ovat tietyin edellytyksin saaneet eläkkeeseensä verohelpotuksia läpäistyään maan oman terveystarkastuksen antaman työkyvyttömyys arvion.Tässä tarkastuksessa suomalainen sairauseläke arvio on vessapaperin arvoinen, eikä oikeuta minkäänlaisiin verohelpotuksiin Espanjassa.
   
...............................................................................................................................................................

Suomen verottaja vaikuttaa ottaneen asenteen vero ehdotukseensa että kaikki joskus sairaseläkkeellä olleet laitetaan heti Suomen verotuksen piiriin huomioimatta 3 vuoden siirtymä aikaa. ? joka on kuitenkin lakiin perustuva oikeus Espanjassa asuville residenteille, jotka maksavat veronsa Espanjalle.

Linkki suomen verokarhulle.henkiloasiakkaat//suomesta_ulkomaille/elaketta_suomesta_ulkomaille/eläkettä-suomesta-espanjaan-2019-alkaen/Muutama sana verotuksesta Espanjassa. ( TIEDOT VOIMASSA TOISTAISEKSI )

Vuoden 2018 tuloista verot maksetaan viimeistään kesäkuussa 2019 jne joko yhdessä tai kahdessa erässä.kesä ja marraskuussa.
Tarkemmat yksityiskohtaiset ohjeet espanjan verottajan sivuilta.

Vuonna 2018 verovapaan tulon / eläkkeen raja on 12000,00 €. K.o eläkkeestä ei tarvitse Espanjassa tehdä veroilmoitusta.

Alla oleva koskee espanjassa työskenteleviä henkilöitä.

Espanjan veroviraston ohje

Aquellas personas que cobren menos de 22.000 euros de un único pagador (no cuenta si los pagadores secundarios no suman más de 1.500 euros) no tienen que declarar. Si el contribuyente tiene varios pagadores el mínimo para presentar declaración baja a 12.000 euros (eran 11.200 antes de la reforma fiscal).

Henkilöt ketkä tienaavat vähemmän kuin 22000 € ja on vain yksi maksaja( työnantaja ) ja lisätuloa toiselta maksajalta alle 1500 € ei tarvitse tehdä erillistä veroilmoitusta.

Jos henkilöllä on useita palkanmaksajia laskee veroilmoituksen esittäminen 12000 €uroon.

Jos olet suomalainen eläkeläinen ja tienaat yli 12000 € on sinun tehtävä veroilmoitus.kaikista saamistasi tuloista.

Alla vero % verotettavista tuloista.
Kaikilla on vähennyksiä bruttotuloista,joten alla oleva taulukko ei ole niin julma miltä näyttää.

  •   17.707€                                       24,75%
  •   17.707€      hasta  33.007€          30%
  •   33.007€      hasta  53.407€          40%
  •   53.407€      hasta 120.000 €        47%
  • 120.000€      hasta 175.000 €,       49%
  • 175.000€      hasta 300.000 €,       51%
  • ........................................................................................................................
Espanjassa asuvien residenttien omaisuus ulkomailla.

Jos olet verovelvollinen Espanjassa ja omistat Espanjan ulkopuolella omaisuutta, jonka yksikköarvo on yli 50.000 € on siitä tehtävä verottajalle ilmoitus 10.000 € sakon uhalla.
HUOM: Tämä koskee jokaista residenttiä joka on virallisesti kirjoilla Espanjassa.Vaikka olisit Suomen valtion kunnan tai seurakunnan eläkkeellä ja maksat siitä verosi Suomeen on sinun kyseinen ilmoitus tehtävä.
Pesän osakkaat ja muut vastaavat omistukset vaikka ne ylittävät 50000 € arvon eivät ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Alla esimerkki asunnon myyntivoiton verotuksen laskennasta Espanjassa.
Laki on muuttunut espanjassa muutaman vuoden sisällä useaan kertaan joten laitan tähän vain lasku esimerkin fiktiivisestä asuntokaupasta.
Vasen laskelma vuodelle 2014 ja oikealla oleva vuodesta 2015 eteenpäin toistaiseksi.
Esimerkin avulla voit tehdä itse karkean laskelman omasta myyntivoitto verostasi.
Kuten kaaviosta käy ilmi ei uudessa vuolelle 2015 verolaskelmassa ole jäljellä minkäänlaisia vero helpotuksia myyntivoitosta.Verotus siis kiristyy edelleen. Vero % kiristyy portaittain myyntivoiton mukaan.
Kuten kakkos esimerkistä näkee on veron kiristyminen melko maltillista.
Vero esimerkki koskee alle 65 vuotiaita.

                                   Klikkaa hiirellä kuva suuremmaksi
                                  Alla vero hiukan suuremmalla myyntivoitolla


Yli 65 vuotiaat residentit ( espanjassa vakituisesti asuvat eläkeläiset ) voivat myydä vakituisen asuntonsa verotta. Edellyttää todellista asumista espanjassa myyntihetkellä. Jos muutat maasta ennen kuin kauppa on tehty joudut maksamaan myyntivoitosta veroa.


Asunnonvuokraajat Huomioikaa verottajan uusi linja. Yksityisiä vuokraajia kohtaan asenne on selvästi tiukentunut ja kyselyjä vuokrauksesta voidaan  tehdä 5 vuodelta takautuvasti.

Tammikuusta 2015 lähtien muutos Valenciassa asuvien matkailijoiden asuntojen sääntelyasetukseen joka määrittelee kaikkien matkailukohteiden ja matkailutilojen, kuten matkailun asumisen, pakolliseksi rekisteröitymiseksi yhtiörekisteriin.
Kun rekisteröintinumero on saatu, se on sisällytettävä kaikenlaiseen mainontaan, joka on tehty kiinteistöstä. Tämän velvollisuuden noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin ja sakkoihin omistajalle ja mainoskanavalle  
( maksimisakkorangaistus 60000 € )

Verottajan lomake asunnon vuokraajille 

Lomake 179 
Kuka on velvollinen esittämään sen?
Malli 179 on informatiivinen neljännesvuosittainen ilmoitus, joka on esitettävä henkilöiden ja yksiköiden, jotka tarjoavat välityspalvelua, käyttäjien ja vieraiden välillä sekä huoneiston omistajien jotka k.o palveluita tarjoavat.
On tärkeää korostaa, että se on välityspalvelu. Verotoimisto selittää, että välityspalvelu on loma-asunnon toimintaan ja palveluihin liittyvien tehtävien suorittaminen tai hallinnointi, riippumatta siitä, tarjoaako se perustana olevaa palvelua vai ei , ei tarvitse tarjota vuokrauspalvelua itse.
Lisäksi valtiovarainministeriö ei tee eroa vapaan siirron tai taloudellisen vaihdon välityksellä. Joten, vaikka talo annetaan perheelle tai ystäville ilmaiseksi, on tarpeen sisällyttää tiedot neljännesvuosi raporttiin
Ohessa alla linkki yksityiskohdista