Verotus Espanja
SUOMEN JA ESPANJAN VÄLINEN UUSI VEROSOPIMUS VOIMAAN VUODEN 2019 ALUSTA.

MUUTOKSIA JOTKA VAIKUTTAVAT ESPANJASSA JO ASUVIIN SUOMALAIS ELÄKELÄISIIN ON ODOTETTAVISSA VUONNA 2022. 
SOPIMUKSELLA MUUTETAAN ESPANJASSA VIRALLISESTI ASUVIEN ELÄKELÄISTEN KAIKKIEN SUOMESTA MAKSETTAVIEN ELÄKKEIDEN VEROTUSMAAKSI SUOMI.
VEROMUUTOKSIA ON MYÖS SUOMEN PUOLELLA.  SUOMESSA SAADUSTA VUOKRATULOSTA VEROTETAAN MYÖS SUOMESSA.SIITÄ JA MUISTA MUUTOKSISTA SAAT LISÄTIETOA SUOMEN VEROTTAJALTA.

SE ETTÄ ESPANJA JA SUOMI MOLEMMAT VEROTTAVAT,  TARKOITTAA  ETTÄ MAASSA OLEVIEN RESIDENTTIEN OLISI TEHTÄVÄ VEROILMOITUS EDELLEEN ESPANJAN VEROTTAJALLE KUTEN OVAT NYKYISINKIN JO TEHNEET.
UUDET ESPANJAAN MUUTTAVAT PYSYVÄT SUOMEN VEROTUKSEN PIIRISSÄ VAIKKA 
MUUTTAISIVATKIN VIRALLISESTI ESPANJAAN.  MYÖS ESPANJA PERII SUOMALAISILTA RESIDENTEILTÄ NORMAALIN ELÄKEVERON KUTEN TÄHÄNKIN ASTI ON TEHNYT.
SE KUINKA SUOMI TOTEUTTAA HYVITYKSEN ESPANJAN PERIMISTÄ VEROISTA JÄÄ NÄHTÄVÄKSI. 
ONGELMIA ON VEROVELVOLLISILLE ODOTETTAVISSA LISÄÄNTYNEEN BYROGRATIAN MUODOSSA JA HYVITYKSEN ENNAKOINNISSA ?
MUUTOKSEN JÄLKEEN KUNNAN JA VALTION VIRKAMIEHET OVAT SELVÄSTI MUKAVAMMASSA TILANTEESSA YKSITYISIIN ELÄKKEISIIN NÄHDEN KOSKA EIVÄT JOUDU TEKEMÄÄN VEROILMOITUSTA SUOMESSA MAKSETTAVISTA KUNNAN TAI VALTION ELÄKKEISTÄÄN ESPANJAAN.
KÄSITTÄMÄTÖNTÄ MIKSEI NYT ELÄKKEITÄ VOITU RINNASTAA SAMAN ARVOISIKSI KUN MUUTOKSIA KERRAN TEHTIIN.????
JÄÄ NÄHTÄVÄKSI MITÄ VROTTAJA TEKEE RANSKAN, SAKSAN, PORTUGALIN, YMS USEAN MUUN VALTION KANSSA JOSSA VEROTUS ON ESPANJAAKIN KEVYEMPÄÄ.??Muutama sana verotuksesta Espanjassa. ( TIEDOT VOIMASSA TOISTAISEKSI )

Vuoden 2018 tuloista verot maksetaan viimeistään kesäkuussa 2019 jne joko yhdessä tai kahdessa erässä.
Tarkemmat yksityiskohtaiset ohjeet espanjan verottajan sivuilta.

Vuonna 2018 verovapaan tulon / eläkkeen raja on 12000,00 €. K.o eläkkeestä ei tarvitse Espanjassa tehdä veroilmoitusta.

Alla oleva koskee espanjassa työskenteleviä henkilöitä.

Espanjan veroviraston ohje

Aquellas personas que cobren menos de 22.000 euros de un único pagador (no cuenta si los pagadores secundarios no suman más de 1.500 euros) no tienen que declarar. Si el contribuyente tiene varios pagadores el mínimo para presentar declaración baja a 12.000 euros (eran 11.200 antes de la reforma fiscal).

Henkilöt ketkä tienaavat vähemmän kuin 22000 € ja on vain yksi maksaja( työnantaja ) ja lisätuloa toiselta maksajalta alle 1500 € ei tarvitse tehdä erillistä veroilmoitusta.

Jos henkilöllä on useita palkanmaksajia laskee veroilmoituksen esittäminen 12000 €uroon.

Jos olet suomalainen eläkeläinen ja tienaat yli 12000 € on sinun tehtävä veroilmoitus.kaikista saamistasi tuloista.

Alla vero % verotettavista tuloista.
Kaikilla on vähennyksiä bruttotuloista,joten alla oleva taulukko ei ole niin julma miltä näyttää.

  •   17.707€                                       24,75%
  •   17.707€      hasta  33.007€          30%
  •   33.007€      hasta  53.407€          40%
  •   53.407€      hasta 120.000 €        47%
  • 120.000€      hasta 175.000 €,       49%
  • 175.000€      hasta 300.000 €,       51%
  • ........................................................................................................................
Espanjassa asuvien residenttien omaisuus ulkomailla.

Jos olet verovelvollinen Espanjassa ja omistat Espanjan ulkopuolella omaisuutta, jonka yksikköarvo on yli 50.000 € on siitä tehtävä verottajalle ilmoitus 10.000 € sakon uhalla.
HUOM: Tämä koskee jokaista residenttiä joka on virallisesti kirjoilla Espanjassa.Vaikka olisit Suomen valtion kunnan tai seurakunnan eläkkeellä ja maksat siitä verosi Suomeen on sinun kyseinen ilmoitus tehtävä.
Pesän osakkaat ja muut vastaavat omistukset vaikka ne ylittävät 50000 € arvon eivät ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Alla esimerkki asunnon myyntivoiton verotuksen laskennasta Espanjassa.
Laki on muuttunut espanjassa muutaman vuoden sisällä useaan kertaan joten laitan tähän vain lasku esimerkin fiktiivisestä asuntokaupasta.
Vasen laskelma vuodelle 2014 ja oikealla oleva vuodesta 2015 eteenpäin toistaiseksi.
Esimerkin avulla voit tehdä itse karkean laskelman omasta myyntivoitto verostasi.
Kuten kaaviosta käy ilmi ei uudessa vuolelle 2015 verolaskelmassa ole jäljellä minkäänlaisia vero helpotuksia myyntivoitosta.Verotus siis kiristyy edelleen. Vero % kiristyy portaittain myyntivoiton mukaan.
Kuten kakkos esimerkistä näkee on veron kiristyminen melko maltillista.
Vero esimerkki koskee alle 65 vuotiaita.

                                   Klikkaa hiirellä kuva suuremmaksi
                                  Alla vero hiukan suuremmalla myyntivoitolla


Yli 65 vuotiaat residentit ( espanjassa vakituisesti asuvat eläkeläiset ) voivat myydä vakituisen asuntonsa verotta. Edellyttää todellista asumista espanjassa myyntihetkellä. Jos muutat maasta ennen kuin kauppa on tehty joudut maksamaan myyntivoitosta veroa.


Asunnonvuokraajat Huomioikaa verottajan uusi linja. Yksityisiä vuokraajia kohtaan asenne on selvästi tiukentunut ja kyselyjä vuokrauksesta voidaan  tehdä 5 vuodelta takautuvasti.

Tammikuusta 2015 lähtien muutos Valenciassa asuvien matkailijoiden asuntojen sääntelyasetukseen joka määrittelee kaikkien matkailukohteiden ja matkailutilojen, kuten matkailun asumisen, pakolliseksi rekisteröitymiseksi yhtiörekisteriin.
Kun rekisteröintinumero on saatu, se on sisällytettävä kaikenlaiseen mainontaan, joka on tehty kiinteistöstä. Tämän velvollisuuden noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin ja sakkoihin omistajalle ja mainoskanavalle  
( maksimisakkorangaistus 60000 € )

Verottajan lomake asunnon vuokraajille 

Lomake 179 
Kuka on velvollinen esittämään sen?
Malli 179 on informatiivinen neljännesvuosittainen ilmoitus, joka on esitettävä henkilöiden ja yksiköiden, jotka tarjoavat välityspalvelua, käyttäjien ja vieraiden välillä sekä huoneiston omistajien jotka k.o palveluita tarjoavat.
On tärkeää korostaa, että se on välityspalvelu. Verotoimisto selittää, että välityspalvelu on loma-asunnon toimintaan ja palveluihin liittyvien tehtävien suorittaminen tai hallinnointi, riippumatta siitä, tarjoaako se perustana olevaa palvelua vai ei , ei tarvitse tarjota vuokrauspalvelua itse.
Lisäksi valtiovarainministeriö ei tee eroa vapaan siirron tai taloudellisen vaihdon välityksellä. Joten, vaikka talo annetaan perheelle tai ystäville ilmaiseksi, on tarpeen sisällyttää tiedot neljännesvuosi raporttiin
Ohessa alla linkki yksityiskohdista